Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Modulbeskrivelser for LÆRERENS GRUNDFAGLIGHED, herunder intromodulet

Studieordning: 2019 (LU KP)

Præambel

Lærerens grundfaglighed består af to hovedområder med henholdsvis fire og et kompetencemål, med hver sin eksamen

1) Pædagogik og lærerfaglighed

a) Elevens læring og udvikling

b) Almen undervisningskompetence   

c) Specialpædagogik

d) Undervisning af tosprogede elever

2) Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab

De tre nationale moduler består af to moduler inden for ’Pædagogik og lærerfaglighed ’og et modul inden for ’Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab’ og dækker således de to faglige hovedområder.

De to nationale moduler inden for ’Pædagogik og lærerfaglighed’ indeholder videns- og færdighedsområderne inden for a) og b). Modulet inden for ’Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab omfatter kompetencemål og videns- og færdighedsmål.

De tre nationale moduler tager afsæt i tre forskellige perspektiver: skole, lærer og elev og udvikler grundlæggende lærerfaglige kompetencer hos den studerende, hvad angår forståelse, analyse, refleksion og handlen, samt udvikling af undervisning og anden lærervirksomhed.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V