Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

31. Overflytning fra anden professionshøjskole

Studieordning: 2019 (LU KP)

Regler om overflytning er fastsat i Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Procedure for ansøgning om overflytning findes på hjemmesiden.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V