Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

30.5. Merit ved studieophold i udlandet

Studieordning: 2019 (LU KP)

Se afsnit om internationalisering.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V