Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

30.2. Orlov

Studieordning: 2019 (LU KP)

Regler vedr. orlov findes på intranettet.

Ansøgning

Den studerende skal sende en skriftlig ansøgning til studieservice. Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for det forhold, hvormed den studerende begrunder sin ansøgning.

Ønsker den studerende at afbryde sin orlov, skal han/hun sende en skriftlig ansøgning om afbrydelse til studieservice. En orlov kan tidligst afbrydes med virkning fra dagen efter modtagelse af ansøgningen om afbrydelse.

Undervisning og eksamen under orlov

Når den studerende har orlov, kan han/hun ikke deltage i prøver eller undervisning på uddannelsen.

Registrering af barsel

Har en studerende fået barn, og ønsker hun/han ikke at holde barselsorlov, kan hun/han få registreret barsel. Når den studerende har søgt om og fået bevilget SU fødselsklip, vil den studerende få registreret barsel. Det betyder, at den studerende kan være studieinaktiv i perioden, men også kan vælge at deltage i undervisning og prøver på uddannelsen.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V