Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

30.1. Studier ved andre danske uddannelsesinstitutioner

Studieordning: 2019 (LU KP)

Den studerende kan vælge at læse op til 30 ECTS-point på Københavns Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution, som Københavns Professionshøjskole har en samarbejdsaftale med. Studier på Københavns Universitet planlægges som en del af den studerendes læreruddannelse og er ikke studietidsforlængende.

Københavns Professionshøjskole har via samarbejdsaftalen med Københavns Universitet (KU) forhåndsgodkendt udvalgte kurser/moduler, således at disse kan meriteres ind i læreruddannelsen. Når den studerende er optaget på kurser/moduler på Københavns Universitet, sender den studerende kopi af bekræftet ansøgning til studieservice.

Ofte vil den studerende skulle supplere de kurser/moduler, han/hun læser på KU, med et suppleringsmodul for at opnå de obligatoriske 10 ECTS-point pr. modul. Det er den studerendes ansvar at dokumentere gennemførte kurser/moduler på KU og at sørge for supplering, således at der totalt læses 10, 20 eller 30 ECTS-point.

Vejledninger og formularer vedrørende studier på KU findes på intranettet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V