Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

29. Frivillige kurser

Studieordning: 2019 (LU KP)

I løbet af uddannelsen tilbydes den studerende at deltage i forskellige kurser, der kvalificerer til at varetage undervisning i folkeskolens obligatoriske emner (jf. §7 i Lov om folkeskolen) samt øvrige emner, der generelt kvalificerer den studerendes lærerfaglige kompetencer. Jf. BEK nr. 1068 af 08/09/2015, §5, skal KP udbyde følgende kurser:

  • Færdselslære, inklusiv førstehjælp
  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Uddannelse og job
  • Det praktisk-musiske fagområde
  • Skrivning og retorik

Det er en forudsætning for godkendelse af et kursus, at den studerende har deltaget aktivt i kurset. Beskrivelse af LU KPs frivillige kurser findes i studieordningen Del 3.

 

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V