Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

27.2. Undervisning på andre sprog end dansk

Studieordning: 2019 (LU KP)

Nogle moduler i læreruddannelsen udbydes på andre sprog end dansk. Enkelte specialiseringsmoduler kan udbydes udelukkende på engelsk, tysk, fransk eller andre nordiske sprog end dansk, mens enkelte moduler både udbydes på dansk og andre sprog.

Modulbeskrivelser for alle engelsksprogede moduler findes i studieordningen – se afsnit 1 om studieordningens opbygning.

Modulerne annonceres til udvekslingsstuderende, og danske studerende orienteres om modulerne i information tilknyttet valg af undervisningsfag og specialiseringsmoduler.

I alle moduler kan en del af undervisningen foregå på andre sprog en dansk, når undervisningen afholdes af en gæsteunderviser fra udlandet, eller når virtuelt samarbejde med studerende i andre lande indgår. I alle moduler kan indgå litteratur på andre sprog end dansk.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V