Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

25.5. Mødepligt

Studieordning: 2019 (LU KP)

Der er mødepligt på alle moduler, som ligger på den studerendes 1. og 2. semester jf. strukturmodellen. Underviseren registrerer den studerendes fremmøde løbende.

Såfremt den studerende ikke har et fremmøde på minimum 80%, kan han/hun ikke få sin deltagelse i modulet godkendt og må udarbejde en reparationsopgave, der skal godkendes.  

Denne mødepligt gælder for studerende på ordinær læreruddannelse. Denne mødepligt gælder ikke for studerende på Åben Uddannelse.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V