Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

25.4. Studiegrupper

Studieordning: 2019 (LU KP)

Studiegruppearbejde er den overvejende studieform på Læreruddannelsen på KP, særligt på 1. studieår.

På det første semester deltager samtlige ordinære studerende således i det obligatoriske forløb ”Studiegruppens samarbejdspraksis er lærerfaglighed”. Formål og mål med studiegruppefaciliteringen er angivet i informationsmateriale på intranettet, herunder gældende minimumskriterier for den studerendes deltagelse i samarbejdet i studiegruppen.

Såfremt en studerende ikke opfylder minimumskriterierne, kan studiegruppen brydes, og den studerende kan ikke blive registreret på studiegruppens obligatoriske studeprodukter.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V