Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

25.3. Deltagelsespligt og godkendelse af moduler for studerende under åben uddannelse

Studieordning: 2019 (LU KP)

For studerende under åben uddannelse (merit- og enkeltfagsstuderende) gælder de samme krav til deltagelsespligt (herunder obligatoriske studieprodukter og mødepligt) som for ordinære studerende. Mødepligt på 80% på moduler på 1. og 2. semester gælder dog kun ordinære studerende.

Studerende under åben uddannelse har dog ret til at afvikle betingelserne for godkendelse af det enkelte modul og gå til kompetencemålsprøve som selvstuderende, jf. § 5, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om åben uddannelse. Ønsker den studerende at være selvstuderende, skal han/hun inden semesterstart have tilmeldt sig til det enkelte modul som selvstuderende. Derved fraskriver den studerende sig mulighed for at følge undervisningen, men tilbydes 2 vejledningslektioner.

Prøver i meritlæreruddannelsen gennemføres som i den ordinære uddannelse.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V