Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

25.2. Modulreparation

Studieordning: 2019 (LU KP)

Hvis den studerende ikke får et modul godkendt, skal han/hun reparere den manglende godkendelse. Den studerende skal efter modulets afslutning udarbejde en reparationsopgave. Modulprøver repareres ved en omprøve i den nationale modulprøve.

Reparationsopgaven udarbejdes og afleveres individuelt.

I opgaven skal den studerende anvende den litteratur og empiri, der er arbejdet med i modulet, og modulets samlede videns- og færdighedsmål indgår i opgaven.

Opgaven stilles af fagets undervisere.

Den studerende har tre forsøg i alt og kan derfor, hvis den første reparationsopgave ikke godkendes, skrive endnu en i det efterfølgende semester. Tidspunkt og procedurer for modulreparation vil fremgå af information på intranettet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V