Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

25.1. Registrering af deltagelseskrav og godkendelse af deltagelseskrav

Studieordning: 2019 (LU KP)

Underviseren i det enkelte modul har ansvaret for løbende at registrere, om de studerende opfylder deltagelsespligten. Underviseren sikrer, at den løbende registrering af deltagelsespligten, herunder mødepligten, er tilgængelig for de studerende, og underviseren er forpligtet til at gøre den studerende bekendt med utilstrækkelig opfyldelse af deltagelseskrav. Underviseren kan give den studerende mulighed for reparation af deltagelseskrav inden for modulets rammer.

Godkendelse af det enkelte modul forudsætter, at den studerende opfylder de beskrevne deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskrav, herunder mødepligt, foretages af underviseren. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som godkendt/ikke godkendt eller bestået/ikke bestået.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V