Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

25. Deltagelsespligt og deltagelseskrav

Studieordning: 2019 (LU KP)

Studerende ved læreruddannelsen har jf. BEK nr. 1068 af 08/09/2015, §15, pligt til at deltage i uddannelsen, som den er tilrettelagt af KP og beskrevet i studieordningen, herunder beskrivelsen i de enkelte moduler.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V