Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

24.1. Egenbetaling

Studieordning: 2019 (LU KP)

I forbindelse med studiet kan der indgå obligatoriske ekskursioner og studieture, hvor der indgår egenbetaling. Deltagelseskrav er beskrevet i de enkelte modulbeskrivelser.

I de praktiske fag, billedkunst, håndværk & design samt madkundskab vil der være en egenbetaling til materialer svarende til omkring 300-400 kr./modul.

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V