Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Bilag

Studieordning: 2005

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, Lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. november 2000

Bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen, nr. 382 af 19. juni 1998

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen, bekendtgørelse nr. 695 af 13. juli 2001

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskolen, nr. 332 af 29. april 2004

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af lærere til folkeskole, nr. 373 af 19. maj 2005

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, nr. 356 af 19. maj 2005

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, nr. 350 af 19. maj 2005

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V