Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

23. Skole-hjem- og forældresamarbejde

Studieordning: 2019 (LU KP)

De studerende skal gennem uddannelsen opnå kompetencer og færdigheder til at håndtere og udvikle samarbejde med kolleger, skolens ressourcepersoner, forældre og elever om undervisningen og udvikling af undervisning.

På læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole er der særligt fokus på skole-hjem- og forældre samarbejde i Pædagogik og Lærerfaglighed. Desuden indgår området i tæt samarbejde med skolen gennem praksissamarbejde og i praktikken, hvori der indgår obligatoriske elementer om forældresamarbejde.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V