Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

22. Teknologiforståelse og digital teknologi læreruddannelsen

Studieordning: 2019 (LU KP)

I alle moduler i undervisningsfag og i lærerens grundfaglighed på læreruddannelsen indgår digitalisering og digital teknologi som en del af indhold og form. Dette er nærmere beskrevet i de enkelte modulbeskrivelser.

Desuden er et obligatorisk specialiseringsmodul i Teknologiforståelse og digital dannelse for alle studerende, hvor den studerende opnår kompetence i teknologiforståelse og indsigt i digital dannelse, med det formål at kunne kritisk forstå, vurdere, analysere og udvikle undervisning med fokus på elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse i folkeskolen.

Uddannelsen udruster således den studerende med et grundlæggende kendskab til teknologiforståelse som lærerprofessionelt fagfelt, der relaterer til elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse som en faglighed i folkeskolen.  De studerende vil opnå et grundlæggende kendskab til teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen og den studerendes kvalificeres til at varetage almen undervisning, der understøtter elevers teknologiforståelse og digitale dannelse i en bredere forstand, i og på tværs af fag.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V