Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

19.1. Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet

Studieordning: 2019 (LU KP)

Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest.

Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til studieservice i egen institution senest 4 uger før prøvens afvikling.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V