Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

18. Klage i forbindelse med kompetencemålsprøver

Studieordning: 2019 (LU KP)

Der kan klages over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen, jf. eksamensbekendtgørelsens kapitel 10.

Vejledninger om, hvordan man klager, og hvordan klager bliver behandlet findes på intranettet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V