Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

17.2. Foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen

Studieordning: 2019 (LU KP)

Der kan ske bortvisning fra en prøve hvis det konstateres at der er snyd eller udvises forstyrrende adfærd under prøven jf. § 20 i eksamensbekendtgørelsen.

Vejledning om procedure ved mistanke om eksamenssnyd findes på intranettet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V