Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

17. Eksamenssnyd

Studieordning: 2019 (LU KP)

Definition af eksamenssnyd og vejledning om procedure ved mistanke om eksamenssnyd findes på intranettet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V