Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

16. Dispensationer i forhold til kompetencemålsprøver

Studieordning: 2019 (LU KP)

Nedenstående er dispensation for den nationale beskrivelse af kompetencemålsprøverne i læreruddannelsens fag. Prøveformerne er godkendt af LLN, september 2018.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V