Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

14.2. Syge- og reprøver

Studieordning: 2019 (LU KP)

Juni og januar

Studerende, der enten ikke består eller må afmelde en prøve på grund af sygdom, skal til reprøve i efterfølgende prøvetermin (juni eller januar). Der er automatisk tilmelding.

 

August og februar

For ordinære studerende og meritlærerstuderende, der kan færdiggøre deres fulde uddannelse, gælder, at de kan gå til reprøve i august/februar såfremt, at de har været til prøve forinden i samme prøvetermin (juni/januar) og enten ”ikke bestået” eller har måtte afmelde prøven pga. dokumenteret sygdom.

 

Studerende på enkeltfag kan altid gå til reprøve i august/februar såfremt, at de har været til prøve forinden, i samme prøvetermin (juni/januar) og enten ”ikke-bestået” eller har måtte afmelde prøven pga. dokumenteret sygdom.

 

Tilmelding til reprøve i august/februar sker manuelt af den studerende via link på intranettet.

 

Fagene KLM og praktik afholder også reprøve i august/februar, men det sker med automatisk tilmelding.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V