Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

14.1. Sygdom ved modulprøver og kompetencemålsprøver

Studieordning: 2019 (LU KP)

Ved sygdom skal man melde sig syg senest på prøvedagen og fremsende lægefaglig dokumentation for sygdommen senest 5 hverdage efter prøven er afholdt til studieservice.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V