Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

14. Tilmelding til prøver

Studieordning: 2019 (LU KP)

Generelt for læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole gælder det, at man skal gå til kompetencemålsprøver i det semester, hvor det sidste obligatoriske modul afsluttes, jf. skema for prøvernes placering.

De studerendes tilmeldes automatisk til alle prøver. Prøverne er placeret i forlængelse af det semester, hvor det sidste obligatoriske modul afsluttes, jf. skema for prøvernes placering.

Studerende under åben uddannelse tilmeldes også prøverne automatisk. Dog skal studerende under åben uddannelse, som har merit for samtlige moduler i et fag men skal til kompetencemålsprøve, tilmelde sig via formular på intranettet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V