Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

13. Betingelser for indstilling til prøver

Studieordning: 2019 (LU KP)

Forudsætning for indstilling til kompetencemålsprøver er, at man som studerende har fået godkendt de obligatoriske ECTS og moduler jf. nedenstående skema. Alle prøver er med ekstern censor med mindre at andet er angive (intern prøve):

Kompetencemålsprøve

ECTS

Obligatorisk modul og ECTS til indstilling til prøve

Undervisningsfag 1

40

UV1, modul 1, 2 & 3 (40 ECTS)

Undervisningsfag 2

30

UV2, modul 1, 2 & 3 (30 ECTS)

Undervisningsfag 3

30

UV3, modul 1, 2 & 3 (30 ECTS)

Pædagogik og lærerfaglighed

35

PLa, PLb & PLc (30 ECTS) samt INTRO (5 ECTS)

Pædagogik og lærerfaglighed (intern prøve)

10

PLd (10 ECTS)

Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab

15

KLM (10 ECTS) & INTRO (5 ECTS)

Praktik 1 (intern prøve)

10

PR1 (10 ECTS)

Praktik 2

10

PR1 & PR2 (20 ECTS)

Praktik 3

10

PR1, PR2 & PR3 (30 ECTS)

Bachelor

15

BA1 (5 ECTS) & BA2 (10 ECTS)

 

For ASTE-studerende gælder der særlige forudsætninger for at opnå adgang til kompetencemålsprøve i undervisningsfagene. Her gælder det, at der læses 2 monofaglige moduler samt et antal tværfaglige ASTE-moduler. Se nærmere om disses ECTS-angivelser i studieordningens, del 3.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V