Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

12.2. Omvalg af undervisningsfag og specialiseringsmoduler

Studieordning: 2019 (LU KP)

Omvalg af undervisningsfag kan kun ske via henvendelse til studieservice og kan kun finde sted i løbet af de første 3 uger efter starten på første modul på unervisningsfaget.
Omvalg af et specialiseringsmodul kan kun ske via henvendelse til studieservice og kan kun finde sted i løbet af den første uge efter starten på specialiseringsmodulet.
Foreligger ganske særlige forhold, kan der dispenseres fra ovenstående frister for omvalg. Den studerende skal da sende en skriftlig, begrundet ansøgning til studievejledningen.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V