Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

12.1. Procedurer for valg af undervisningsfag og specialiseringsmoduler

Studieordning: 2019 (LU KP)

Alle valg foretages elektronisk. Vejledning findes på intranettet. Når den studerende har foretaget sine valg, tilmeldes han/hun modulerne automatisk – jf. uddannelsens struktur.

Har den studerende fået udarbejdet en individuel studieplan, der afviger fra strukturmodellen, påhviler det den studerende at sikre sig, at han/hun er tilmeldt de korrekte moduler.

Til- og framelding til moduler kan kun ske via studieservice.

Vælger den studerende en af profillinjerne, gælder særlige vilkår vedr. valg af fag og specialiserings­moduler. Se afsnit vedr. profiler i uddannelsen. Ligeledes gælder særlige vilkår for studerende, som læser på Uddannelsesstation Helsingør.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V