Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

12. Valg af undervisningsfag og valg af specialiseringsmoduler

Studieordning: 2019 (LU KP)

Alle studerende foretager valg af første undervisningsfag inden studiestart. Inden studiestart kan de studerende orientere sig om fagenes indhold og tilrettelæggelse via beskrivelser på hjemmesiden.

Når den studerende skal foretage valg af undervisningsfag 2 og 3, jf. strukturmodel, afholdes vejledende orienteringsmøde om valget, hvor den studerende har mulighed for at møde undervisere fra de forskellige fag og få mere information om det enkelte undervisningsfag.

I forbindelse med specialiseringsmodul 2 & 3 vil der være mulighed for at vælge mellem forskellige moduler. Generel vejledning og information om valg i uddannelsen findes på intranettet.

Fagenes moduler er beskrevet i modulbeskrivelser, der bl.a. beskriver indhold, kompetencemål og betingelser for godkendelse af modulet, se studieordningen del 3.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V