Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

10.10. Praktik på en efterskole i Danmark

Studieordning: 2019 (LU KP)

Praktikniveau II eller III kan tages på en efterskole i Danmark, der har lavet en uddannelsesplan og dermed kan godkendes til at modtage praktikanter fra Københavns Professionshøjskole.

Den studerende skal selv tage kontakt til den efterskole, han eller hun ønsker at tage ophold på, og afklare om skolen vil og kan modtage en praktikant i den ønskede periode.

Den studerende skal ved praktiktilmeldingen i angive, at han/hun ønsker at komme i praktik på en efterskole i det efterfølgende studieår samt angive navnet på den efterskole, han/hun ønsker at tage ophold på. Den studerende vil få svar på sin ansøgning om praktiksted i semesteret inde praktikmodulet.

Den studerende følger det praktikmodul, der er knyttet til det aktuelle praktikniveau, og indstilles til kompetencemålsprøven af både læreruddannelsen og efterskolen.

Kompetencemålsprøven afvikles på læreruddannelsen på samme tidspunkt, som de øvrige studerende på praktikmodulet er til prøve. Den til praktikmodulet knyttede underviser fra læreruddannelsen og praktiklæreren fra efterskolen eller alternativt en praktiklærer fra en af praktikskolerne er eksaminatorer. Der er ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V