Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

10.9. Praktik i udlandet

Studieordning: 2019 (LU KP)

Praktikniveau II eller III kan gennemføres på en skole i udlandet, der er godkendt til at modtage praktikanter fra Københavns Professionshøjskole. Den studerende kan kun tage én praktik i udlandet i løbet af sin læreruddannelse. Undtaget herfra er studerende fra Færøerne og Grønland.

Den studerende skal ved praktiktilmeldingen angive, at han/hun ønsker at komme i praktik i udlandet i det efterfølgende studieår samt angive konkret praktikønske. Den studerende skal desuden søge via ansøgningsskema under ”Internationale studiemuligheder” på Intranettet. Den studerende vil få svar på sin ansøgning om praktiksted semesteret inden praktikmodulet.

Kun studerende, der følger studiet planmæssigt efter strukturmodellen, kan få en praktikplads i udlandet.

Oversigt over praktikskoler i udlandet, som Københavns Professionshøjskole samarbejder med, findes under ”Internationale studiemuligheder” på Intranettet. Der er et begrænset antal praktikpladser i udlandet.

Den studerende følger det praktikmodul, der er knyttet til det aktuelle praktikniveau, og indstilles til kompetencemålsprøven af både læreruddannelsen og praktikskolen i udlandet.

Kompetencemålsprøven afvikles på læreruddannelsen på samme tidspunkt og samme sted, som de øvrige studerende på praktikmodulet er til prøve. Den til praktikmodulet knyttede underviser læreruddannelsen og en praktiklærer fra en af praktikskolerne er eksaminatorer, og der er ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V