Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

10.8. Reparation og omprøve i praktik

Studieordning: 2019 (LU KP)

Der er møde- og deltagelsespligt til både praktikken på praktikskolen (100%) og til praktikmodulundervisningen på læreruddannelsen (80%).

  • Hvis møde- og deltagelsespligten på praktikskolen ikke er opfyldt, kan modulet ikke godkendes, og den studerende skal i en ny praktik.
  • Hvis mødepligten på læreruddannelsen ikke er opfyldt, kan modulet ikke godkendes, og den studerende skal skrive en reparationsopgave.

 

Hvis modulet ikke kan godkendes, vil den studerende ikke kunne gå til kompetencemålsprøven i samme prøvetermin som sit hold.  Den studerende forbliver imidlertid i sin praktikgruppe på praktikskolen og samarbejder med denne om forløbet, men skriver praktikopgaven individuelt. Den studerende kan anvende praktikgruppens aktionslæringsforløb og cases fra praktikken i sin individuelle praktikopgave.

Tidspunkter for reparation af manglende opfyldelse af mødepligten til praktikmodulundervisningen på læreruddannelsen fremgår af Pjece om Prøver og modulgodkendelse på intranettet.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V