Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

10.7. Studieaktivitetsmodel og praktik

Studieordning: 2019 (LU KP)

Til afklaring af forventninger til de studerende, og hvad de studerende kan forvente af de forskellige parter anvendes nedenstående studieaktivitetsmodel.

Et praktikmodul består som alle andre moduler af 275 arbejdstimer for de studerende.

Den studerende bruger 50 arbejdstimer på praktikundervisning på læreruddannelsen og på udarbejdelse af praktikopgave og eksamen.

225 arbejdstimer anvendes på praktikskolen, og fordelingen fremgår af skolens uddannelsesplan. I praktikperioden er de studerende på skolen hver dag og hele dagen i samme omfang, som en ansat på skolen. Fordelingen vil på de fleste praktikskoler se således ud:

  • Kategori 1: De studerende arbejder her sammen med en praktiklærer og udfører opgaver initieret af praktiklæreren. Hos Københavns Professionshøjskole forventes det, at den studerende underviser i gennemsnit 3 lektioner om dagen = 90 lektioner/ 67,5 timer pr. praktikperiode. Desuden forbereder og efterbehandler de studerende og praktiklærerne en del af undervisningen sammen. Dertil kommer løsning af andre læreropgaver. Alt i alt en arbejdsbelastning for de studerende på ca. 110 timer.
  • Kategori 2: De studerende arbejder uden praktiklærer, men med læreropgaver initieret af praktiklæreren/skolen fx forberedelse og efterbehandling af undervisning og vejledning, skolehjemsamarbejde mm.  I alt ca. 50 timer
  • Kategori 3: De studerende arbejder uden praktiklærer fx med at dygtiggøre sig på eget initiativ for at kunne løse læreropgaven. I alt ca. 50 timer
  • Kategori 4: De studerende får vejledning af praktiklærer eller andre ressourcepersoner på skolen. I alt ca. 15 timer
  • I kategori 1 og 2 agerer den studerende som "lærer"
  • I kategori 1 og 4 indgår den studerende i samarbejde med praktiklærer/ressourceperson m. fl.
  • I kategori 2 og 3 arbejder den studerende uden praktiklærer

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V