Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

10.6. Praktik i grupper

Studieordning: 2019 (LU KP)

På alle tre praktikniveauer skal de studerende planlægge, gennemføre og evaluere praktik i samarbejde med medstuderende. De studerende opøver derved kompetence i teamsamarbejde.

Praktik på en praktikskole gennemføres derfor så vidt muligt i praktikgrupper:

  • Praktikniveau I – praktikgrupper på fire studerende
  • Praktikniveau II – praktikgrupper på tre studerende
  • Praktikniveau III – praktikgrupper på to studerende

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V