Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

10.4. Praktikfaget og samspillet med de øvrige fag

Studieordning: 2019 (LU KP)

Praktikfaget har som alle andre fag i læreruddannelsen både videns- og færdighedsmål. I praktikmodulets undervisning på uddannelsesinstitutionen og i praktikskolernes måde at tilrettelægge praktikken på, aktualiseres og uddybes de relevante færdigheds og -vidensområder. Praktikken tilrettelægges således, at der sker en uddannelsesmæssig progression i overensstemmelse med kompetencemålene på niveau I, II og III.

Indholdet i undervisningen i lærerens grundfaglighed og i undervisningsfagene bidrager især til vidensmålene i praktikfaget. Måderne at gennemføre undervisning på i disse fag og analyse af undervisningsformerne kan bidrage til færdighedsmålene.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V