Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

10.3. Krav til praktikskolens uddannelsesplan

Studieordning: 2019 (LU KP)

Uddannelsesplanen indeholder:

 1. Navn samt kontaktoplysninger på praktikvirksomhedsansvarlig/praktikkoordinator
 2. Navn på den professionshøjskole/læreruddannelse, som skolen samarbejder med.
 3. Skolen som uddannelsessted. Skolen beskriver sin kultur og sit særkende, og det tydeliggøres, hvad netop denne skole kan tilbyde som uddannelsessted for lærerstuderende. Følgende punkter kan indgå:
 4. Hvilket særligt uddannelsessted, møder de studerende?
 5. Skolens aktuelle indsatsområder, og hvordan studerende kan inddrages?
 6. Hvilke muligheder for samarbejder med læreruddannelsen og studerende tilbyder skolen?
 7. Forventninger til de forskellige parter
 8. Hvordan evaluerer man praktikforløb på skolen?
 9. Hvilke former for praksissamarbejde er skolen interesseret i /kan skolen tilbyde/ønsker skolen at være med til at udvikle?
 10. En kort beskrivelse af skolens/teamets/praktiklærerens indsats i forhold til til kompetencemålene for praktikfaget.
 11. Beskrivelse af skolens tilrettelæggelse af muligheder og rammer på skolen for de studerendes arbejde med færdigheds- og vidensmålene på praktikfagets tre niveauer, således at de studerende kan opfylde kompetencemålene for henholdsvis praktikniveau I, II og III.

 

Uddannelsesplanen offentliggøres på skolens hjemmeside og på Praktikportalen.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V