Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

10.2. Praktikskoler og praktikskolernes uddannelsesplaner

Studieordning: 2019 (LU KP)

Formelt udpeger kommunerne de skoler, som kan blive praktikskoler. Derpå godkender Københavns Professionshøjskole skolerne på baggrund af deres uddannelsesplan for de tre praktikniveauer. Praktikskolerne tilknyttet Københavns Professionshøjskole vil oftest være placeret i kommuner inden for hovedstadsregionen.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V