Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

10.1. Praktikvirksomhed

Studieordning: 2019 (LU KP)

Praktikvirksomhed består af to former for samarbejde mellem grundskoler og Læreruddannelsen Københavns Professionshøjskole (KP):

  • Praktik: Samarbejde om faget praktik der er målrettet den studerendes opfyldelse af fagets kompetencemål. Faget praktik har både en praktisk pædagogisk og en analytisk dimension. De studerende arbejder med faget både på praktikskolen og i læreruddannelsen med henblik på at erhverve sig forudsætninger for at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og andre læreropgaver.

Praktik er på Læreruddannelsen KP opdelt i 3 moduler à 10 ECTS-point svarende til de tre praktikniveauer.

  • Praksissamarbejde. Et kontinuerligt samarbejde mellem en gruppe studerende, deres undervisere på læreruddannelsen og lærere, elever og ledelse på praktikskoler, evt. de skoler, som de studerende har praktiksamarbejde med. Praksissamarbejdet sigter mod at inddrage praksisnære elementer i relation til moduler i undervisningsfag eller i lærerens grundfaglighed.

Fagene på læreruddannelsen kan i de enkelte moduler samarbejde med andre i praksisfeltet end praktikskoler. Det kan være andre skoler end de godkendte praktikskoler, og det kan være museer, skoletjenester, forskellige samfundsinstitutioner mm

 

Praktikteamet udarbejder informationsmaterialer vedr. praktikvirksomhed. I disse beskrives og eksemplificeres formelle rammer og indhold for de to typer samarbejde mellem Læreruddannelsen KP og praktikskoler. Materialer findes på hjemmesiden og med link fra intranettet og Praktikportalen.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V