Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

7.6. Partnerskoleprofilen

Studieordning: 2019 (LU KP)

Partnerskoleprofilen er en profillinje med høj grad af skoletilknytning tilrettelagt i et tæt samarbejde med skolerne i Furesø Kommune. I uddannelsesforløbet som lærerstuderende vil man være tilknyttet en skole i kommunen og få koblet teori fra studiet, tæt til praksis.

Man vil blive inviteret ind i skolens praksis og hverdag, og du vil bearbejde dine oplevelser på skolen på uddannelsen. Man vil skulle deltage i kommunes arbejde med innovative læringsforløb for skolernes elever i Fremtidsværksted.

Man kommer på hold med andre studerende, der følger samme forløb i Furesø Kommunes skoler.

Man skal vælge enten dansk (1.-6. klassetrin) eller matematik (4.-10. klassetrin) som første undervisningsfag.

I længere perioder vil man være på skolen 1 dag om ugen. De indtryk og erfaringer, man får via det udvidede praksissamarbejde på skolen i Furesø Kommune bliver integreret i undervisningen på Københavns Professionshøjskole, så udvikling mod at blive en professionel lærer støttes af en vekselvirkning mellem læring i skolen og på uddannelsen. Praktik vil også foregå på skoler i kommunen.

Man følger uddannelsens generelle struktur og indhold med særlig tilrettelæggelse i forhold til dele af undervisningen.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V