Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

7.5. International linje (International Teacher Education Programme)

Studieordning: 2019 (LU KP)

ITEP uddanner lærere med en særlig international profil. Den er for de lærerstuderende, der er interesseret i at hente viden og inspiration ude i verden til lærergerningen i Danmark.

På ITEP har man engelsk 4.-10. kl. som undervisningsfag 1 og samfundsfag som undervisningsfag 2. Der er frit valg til undervisningsfag 3.

På linjen vil der desuden være et obligatorisk udlandsophold på 5. semester, som giver studerende redskaber til at reflektere over undervisningen i Danmark og indsigt i andre kulturers værdier, måder at arbejde og kommunikere på.

Studerende på ITEP deltager i undervisning og workshops sammen med udenlandske studerende på KP. Udlands­aktiviteterne er bl.a. praktik på en skole i Europa og et ophold på et universitet i et andet land efter eget valg.

Særlige moduler findes i afsnittet ”Særlige moduler for International linje” i studieordningen, del 3.

Specialiseringsmoduler: SP-EU: Den Europæiske Lærer; SP-INT: Internationalt specialiseringsmodul (udland); SP-CUL: Cultural Studies.

7.5.1. Struktur for ITEP

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V