Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

7.4. Den Specialpædagogiske Profil

Studieordning: 2019 (LU KP)

Den studerende erhverver sig undervisningskompetence i dansk 1.-6. klassetrin og dansk 4. -10. klassetrin. Det tredje undervisningsfag er valgfrit.

De studerende er samlet på samme hold gennem de fire år, og den faste studieplan gør det muligt at samordne alle uddannelsens moduler, så der sikres et samspil mellem de pædagogiske fagområder, bacheloropgaven og undervisningsfagene.

De første to praktikmoduler læser den studerende på praktikskoler med tilknytning til det specialpædagogiske område.

Særlige moduler for den specialpædagogiske profil er nærmere beskrevet i afsnittet ”Særlige moduler for Den Specialpædagogiske Profil” i studieordningen, dels 3.

7.4.1. Struktur for Den Specialpædagogiske Profil

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V