Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

7.3. Sproglærerprofil

Studieordning: 2019 (LU KP)

Den studerende erhverver sig undervisningskompetence i tre undervisningsfag, hvoraf dansk og engelsk 4. -10. klassetrin er obligatorisk. Tredje undervisningsfag skal være tysk eller fransk.

De studerende er samlet på samme hold gennem de fire år, og den faste studieplan gør det muligt at samordne uddannelsens moduler, så der sikres et samspil mellem undervisningsfagene, de pædagogiske fagområder og bacheloropgaven.

Den studerende kan tage en praktik i udlandet og skal studere et semester i udlandet. Den studerende læser desuden som en særlig fordybelse fire moduler i alle tre fag med såvel et nationalt, internationalt og interkulturelt perspektiv for øje.

I profilen indgår et særligt tilrettelagt tværfagligt modul, hvor undervisningsfag og teknologiforståelse bringes i samspil.

De tværfaglige moduler er nærmere beskrevet i afsnittet ”Særlige moduler for Sproglærerprofil” i studieordningen, del 3.

7.3.1. Strukturmodel for Sproglærerprofil

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V