Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

7.2. Future Classroom Teacher

Studieordning: 2019 (LU KP)

Future Classroom Teacher (FCT) er en særlig teknologisk rettet og didaktisk eksperimenterende profil. Den studerende vælger dansk 4.-10. klassetrin som sit første undervisningsfag og engelsk 4.-10. klassetrin som sit andet undervisningsfag. Dertil kommer et obligatorisk specialiseringsmodul ”Spilbaseret læring”. Tredje undervisningsfag er valgfrit. De studerende på Future Classroom Teacher er tilknyttet praktikskoler, som har særlige teknologisk rodfæstede læringsmiljøer.

Profilen er tilrettelagt efter uddannelsens generelle strukturmodel og følger den generelle studieordning, hvor andet ikke er beskrevet. I oversigten nedenfor er navnet på de moduler, som er beskrevet med særligt indhold og tilrettelæggelse på Future Classroom Teacher. Modulbeskrivelserne findes i afsnittet ”Særlige moduler for Future Classroom Teacher” i studieordningen, del 3.

7.2.1. Strukturmodel for FCT

  • UV1 er Dansk 4.-10. kl.
  • UV2 er Engelsk 4.-10. kl.
  • SP-TEK er "Spilbaseret læring"
  • Modulerne på 1.-4. semester læses med FCT-holdet samt UV2, PR2 og PLc.

Eksamen og prøver for FCT

*studiestartsprøve

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V