Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

7.1. Scienceprofil: Advanced Science Teacher Education (ASTE)

Studieordning: 2019 (LU KP)

Den studerende erhverver sig undervisningskompetence i fire undervisningsfag: matematik 4. -10. klassetrin, biologi, geografi og fysik/kemi.

De studerende følger samme hold gennem uddannelsens fire år, og den faste studieplan gør det muligt at samordne alle uddannelsens moduler, så der sikres et samspil mellem de pædagogiske fagområder, bacheloropgaven og undervisningsfagene. Den studerende er i praktikfaget tilknyttet den samme skole gennem hele uddannelsen.

I profilen indgår fire særligt tilrettelagte tværfaglige moduler (ASTE 1-4), hvor de fire ovennævnte undervisningsfag bringes i samspil. De fire moduler er nærmere beskrevet i afsnittet ”Særlige moduler for ASTE – Advanced science teacher education” i studieordningen, del 3.

7.1.1. Strukturmodel for ASTE

ECTS i ASTE moduler

Fag/modul

S

T

E

M

SUM ECTS

MA

 

1 (vejl)

3

6

10

BI

3

4

1(vejl)

2

10

GE

4

2

3

1

10

FK

3

3

3

1 (vejl)

10

SUM ECTS

10

10

10

10

40

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V