Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

6. Uddannelsesstation Helsingør

Studieordning: 2019 (LU KP)

På Uddannelsesstation Helsingør kan den studerende læse de to første år af sin uddannelse. Uddannelsen følger strukturmodellen for sommeroptag.

Som første undervisningsfag læser den studerende enten dansk eller matematik 4.-10. klassetrin.

Den studerende kan vælge blandt alle undervisningsfag, når han/hun skal vælge undervisningsfag 2 og 3. Hvis et tilstrækkeligt stort antal studerende vælger samme undervisningsfag, kan faget placeres på Uddannelsesstation Helsingør. Alternativt læses faget enten med fysisk placering på Campus Carlsberg eller på netuddannelsen.

Praktik og praksissamarbejde: Studerende på Uddannelsesstation Helsingør deltager i et udvidet praksissamarbejde med udvalgte uddannelsesskoler i Helsingør Kommune. Praksissamarbejdet har fokus på innovation og teknologi, og den studerende erhverver sig kompetence til at anvende Helsingør Kommunes særlige innovationsmodel.  I grupper på 2-4 knyttes de studerende til en uddannelsesskole i Helsingør Kommune, hvor såvel praksissamarbejdet som første praktikmodul gennemføres.

På første studieår skal den studerende som en del af praksissamarbejdet deltage på uddannelsesskolen i et omfang, der svarer til 70 timer. Disse lektioner vil typisk blive placeret på de dage, hvor der ikke er skemalagt undervisning på uddannelsen. Den studerende skal derfor påregne studietid til praksissamarbejde ud over det, der fremgår af den skemalagte undervisning. Derudover skal de studerende deltage i uge 3 og 4 i skolens ”udfordringsuge” svarende til 5 dage.

Der er mødepligt til praksissamarbejdet, som det tilrettelægges af uddannelsesskolen og uddannelsen.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V