Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

5.3. Strukturmodel for Læreruddannelsen Bornholm

Studieordning: 2019 (LU KP)

De studerende på Bornholm følger den generelle model for gennemførelse af læreruddannelsen. Uddannelsen gennemføres delvist net-baseret, og det betyder at for udvalgte moduler gælder bestemmelserne for net-uddannelsen. Eksamen kan gennemføres via Polycom.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V