Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

5.2. Strukturmodel for Læreruddannelsen Campus Carlsberg, Frederiksberg og Helsingør

Studieordning: 2019 (LU KP)

I nedenstående skematiske opstilling vises uddannelsens struktur (strukturmodel). Bemærk, at der findes særlige strukturmodeller for profillinjerne, anført i efterfølgende afsnit.

For modulernes indhold henvises til studieordningens del 3. Følgende forkortelser anvendt i strukturmodellen:

  • INTRO: intromodul
  • UV1-3: undervisningsfag 1-3
  • PL: Pædagogik og lærerfaglighed (PLa: Elevens læring og udvikling, PLb: Almen undervisningskompetence, PLc: Specialpædagogik, PLd: Undervisning af tosprogede elever)
  • KLM: kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab
  • PR1-3: praktik 1-3
  • BA1-2: bachelorprojektet, modul 1-2
  • SP: specialiseringsmodul (SP-TEK: Teknologiforståelse og digital dannelse; SP-TVÆ: Tværprofessionelt specialiseringsmodul; SP-UV: Fordybelsesmodul i undervisningsfag)

Sommeroptag

Vinteroptag

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V