Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

5.1. ECTS i uddannelsens elementer

Studieordning: 2019 (LU KP)

Uddannelsens elementer er opdelt i moduler, som er kvalificerende i forhold til ét eller flere af uddannelsens kompetencemål. Følgende skema viser fordelingen af ECTS på fag og moduler.

Uddannelseselement

ECTS

Moduler, som indgår elementet

Undervisningsfag

120

UV1-3 (100 ECTS), SP-TEK (5 ECTS), BA1 (5 ECTS), SP-UV (10 ECTS)

Lærerens grundfaglighed, PL

60

PLa-d (40 ECTS), INTRO (5 ECTS), SP-TEK (5 ECTS), SP-TVÆ (10 ECTS)

Lærerens grundfaglighed, KLM

15

KLM (10 ECTS), INTRO (5 ECTS)

Praktik

30

PR1-3 (30 ECTS)

Bachelor

15

BA1 (5 ECTS), BA2 (10 ECTS)

Samlet

240

 

 

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V