Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

5. Uddannelsens indhold og struktur

Studieordning: 2019 (LU KP)

Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole består af følgende fag og moduler:

 1. Undervisningsfag
  1. Undervisningsfag 1: Dansk, Matematik eller Engelsk. Undervisningsfag 1 vælges rettet mod enten 1.-6. eller 4.-10. klassetrin.
  2. Undervisningsfag 2: Alle undervisningsfag udbydes
  3. Undervisningsfag 3: Alle undervisningsfag udbydes
 2. Lærerens grundfaglighed
  1. Intromodul
  2. Pædagogik og lærerfaglighed
   1. Elevens læring og udvikling (PLa)
   2. Almen undervisningskompetence (PLb)
   3. Specialpædagogik (PLc)
   4. Undervisning af tosprogede elever (PLd)
  3. Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)
 3. Praktik
  1. Praktik 1
  2. Praktik 2
  3. Praktik 3
 4. Specialiseringsmoduler
  1. SP-TEK: Teknologiforståelse og digital dannelse
  2. SP-TVÆ: Tværprofessionelt specialiseringsmodul
  3. SP-UV: Fordybelsesmodul i undervisningsfag
 5. Bachelorprojektet
  1. Bachelor 1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (BA1)
  2. Bachelor 2: At gennemføre et bachelorprojekt (BA2)

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V