Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

4. Studieordningshistorik

Studieordning: 2019 (LU KP)

Studieordningen er gældende for ordinære studerende fra sommeroptag 2019 og efterfølgende optag. Ordinære studerende optaget på vinteroptag 2019 og tidligere læser efter tidligere studieordninger på Campus Carlsberg og Frederiksberg (Nyelandsvej).

Meritstuderende læser efter den studieordning, som er gældende på det modul, de følger. Det vil sige, at de kan læse et modul efter tidligere studieordning og et andet efter den nye studieordning.

Studieordningen revideres og justeres en gang årligt. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V